نحوه ساختن استیکر در تلگرام

نحوه ساختن استیکر در تلگرام

تلگرام قابلیتهای زیادی دارد یکی از قابلیتها درست کردن استیکر می باشد ، استیکرها می نوانند شخصی یا عمومی باشند.

وقتی استیکری ساخته شد دیگران هم می توانند از آن استفاده کنند ، و ساختن استیکر[…]

275