سیبرو خدمات شبکه های اجتماعی – سئو سایت

خرید ممبر واقعی و مجازی گروه

خرید ممبر واقعی و مجازی گروه

خرید ممبر واقعی و مجازی گروه

نکات مهم قبل از خرید

ممبر واقعی :

ممبر ها کاملا واقعی میباشند اما ممکن است تعدادی از آن ها دارای زمان بازدید بیشتر از یک هفته یا یک ماه باشند

انتظار فعال بودن ۱۰۰ درصدی آنها را نداشته باشید (تمامی ممبر ها چت نمیکنند)

به علت واقعی بودن امکان برهم زدن نظم گروه وجود دارد و بعد از اضافه شدن ممبرها ، باید مدیریت بیشتری روی گروه

خود داشته باشید

 


رزرو هتل در مشهد - اقامت در مشهد

ریزش بین ۱۰ الی ۸۰ درصد – (موضوع و مدیریت گروه ، تاثیر زیادی در کاهش ریزش دارد)

لطفا اکانت های افزایش ممبر ما را از گروه خود اخراج نکنید – در صورت اخراج ادامه سفارش انجام نخواهد شد

زمان انجام سفارش ها از ساعت ۲۰ الی ۱ شب خواهد بود

 

ممبر مجازی :

دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ریزش از ۱ تا ۶ ماه ( اکانت های بلا استفاده بعد از ۶ ماه خودکار دلیت اکانت میشوند)

زمان انجام سفارش ۱ الی ۱۲ ساعت

برای فعال کردن اد ممبر گروه خود همانند تصویر زیر عمل کنید

 


خرید ممبر واقعی و مجازی گروه - افزایش ممبر گروه تا 20 هزار عضو
خرید ممبر واقعی و مجازی گروه – افزایش ممبر گروه تا ۲۰ هزار عضو

 

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

موفق باشید .

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا