سیبرو خدمات شبکه های اجتماعی – سئو سایت

خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال

خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال

خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال

 

ارسال نوتیفیکیشن به چه صورت است ؟ در این روش تبلیغات نوتیفیکیشن بر روی گوشی های اندرویدی ارسال می

شود و هیچ تضمینی نیست که چه تعداد افراد کانال شمارو انتخاب کنند و وارد شوند.


لینک ۵۰ هزار ارسال نوتیفیکیشن ۷۰,۰۰۰ تومان

https://zarinp.al/۱۱۸۷۷۰


رزرو هتل در مشهد - اقامت در مشهد

 

 

لینک خرید ۱۰۰ هزار ارسال نوتیفیکیشن ۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://zarinp.al/۱۱۸۷۷۱

 

 

لینک خرید ۲۰۰ هزار ارسال نوتیفیکیشن ۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://zarinp.al/۱۱۸۷۷۳

 

 

لینک خرید ۵۰۰ هزار ارسال نوتیفیکیشن ۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://zarinp.al/۱۱۸۷۷۴

 

 

لینک خرید یک میلیون ارسال نوتیفیکیشن ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://zarinp.al/۱۱۸۷۷۶

 

 


خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال

 

خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال
خرید ممبر نوتیفیکیشن کانال

 

با مطالب جدید سیبرو همراه باشید.

سلام برسون

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا